Turfroute 2017: gratis toegang en later ook openstelling op zon- en feestdagen!

Turfroute 2017: gratis toegang en later ook openstelling op zon- en feestdagen!

Publicatiedatum: 18 november 2016 – Reporter: Albert Hendriks

In 2016 meer boten op vaarroute door bos- en heiderijk Oost-Friesland

OOSTERWOLDE (NL) – “Het is definitief,” zegt Bram Hulsman, projectmanager van het Friese Merenproject. “Vanaf het nieuwe vaarseizoen 2017 wordt er geen entree meer geheven op de Friese turfroute.”

Daarmee verliest de beherende stichting ‘De Nije Kompanjons’ een grote bron van inkomsten, namelijk 1/3 van €20,- aan tolgeld per boot. 2/3 ging naar de provincie die veel waarde hecht aan vrij varen door Friesland, inclusief een herkenbaar bedieningsregiem van bruggen en sluizen. De openingsperiode van de Turfroute blijft voorlopig zo als hij nu is: van half mei tot half september en geen brug- en sluisbediening op zon- en feestdagen.
“De provincie streeft ook naar bediening op zon- en feestdagen,” maar Hulsman zegt te weten dat dat in bepaalde gemeenten gevoelig ligt, al zijn in talrijke plaatsen in oostelijk Friesland de winkels ook op zondag open. Van vrij entree en wellicht later ook openstelling op zon- en feestdagen wordt een enorme boost in de recreatieve ontwikkeling van de Friese Wouden verwacht.

Fietsers kijken graag naar het schutten van boten die de Turfroute bevaren, zoals hier in Wijnjeterpverlaat in de gemeente Opsterland.

 Fietsers kijken graag naar het schutten van boten die de Turfroute bevaren, zoals hier in Wijnjeterpverlaat in de gemeente Opsterland.

Shopping and dining
Ook winkels en restaurants kunner er flink van profiteren. Door het uitdiepen van de Turfroute van 1,10 m naar 1,30 m — het werk is in de tweede helft van 2017 helemaal klaar — zullen ook luxere huur- en privémotorjachten koers zetten naar de veen- en bosgebieden. Daar is de afgelopen jaren, vooral in het kader van het provinciale Friese Merenproject, enorm geïnvesteerd in verdieping, verbetering van de kaden, aanlegsteigers en sanitaire voorzieningen zoals in modestad Gorredijk en kunstdorp Oldeberkoop. Maar ook in fietspaden, met name in de gemeenten Ooststellingwerf (hoofdplaats Oosterwolde) en Opsterland (hoofdplaats Beetsterzwaag), is veel geld gestoken. Van de boot op de fiets is een niet te stuiten trend, aangewakkerd door het bureau voor toerisme Friesland Holland met Off the Boat On the Bike locaties en aan de Turfroute gekoppelde fietsroutes, zoals de nieuwe Pocket Cycle Maps Heerenveen-Noordwolde en Beetsterzwaag-Bakkeveen.

Zorgen
Woordvoerder Sieger Mulder van de al 40 jaar bestaande ‘De Nije Kompanjons’, woonachtig in Oldeberkoop, is bang dat door het wegvallen van de inkomsten uit entreeheffing zijn organisatie straks geen geld meer heeft voor promotie. “Maar daar hoeven de heren zich geen zorgen over te maken,” bezweert Hulsman. “Wij laten ze niet vallen. De provincie heeft grote waardering voor het werk van De Nije Kompanjons. Er komt een overgangsperiode, bijvoorbeeld van drie jaar, waarin we op zoek gaan naar een ander verdienmodel, samen met De Nije Kompanjons en ondernemers in de streek. Voorlopig ontvangt de beherende stichting gewoon geld voor de promotie dat vanaf 2017 wegvalt door het staken van de tolheffing.”

Onderschat belang
De beheerders van de Turfroute ondervonden in hun bestaan beperkte ondersteuning van de door de provincie gesubsidieerde marketingbureaus die vooral focussen op de Friese meren, de Elfsteden en de Wadden en nu Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Alleen het bureau voor toerisme Friesland Holland in Wolvega steekt al jaren heel veel energie in de promotie van de Turfroute.
“Ook uit eigen belang,” zegt directeur Albert Hendriks. “De Turfroute is een zwaar onderschatte verbindende route. Het koppelt de Friese Meren aan de Friese Wouden en Overijssel, Drenthe en het Duitse veengebied (Leer, Elisabethfehn) aan Friesland. Zij levert unieke connecties op, onder andere met het marketingbureau van de provincie Overijssel. Druk bevaren vaarwater is goed voor de hele recreatiesector. Fietsers fietsen heel graag langs vaarroutes, vinden de vele soorten nieuwe en traditionele boten mooi en staan stil bij het schutten van de jachten in de vele sluisjes. Sluizen zijn in Friesland attracties. Investeer je in toeristische waterwegen, dan bevorder je ook het fietstoerisme. En daar moet de Friese Wouden het nu vooral van hebben.”

Meer boten
In het seizoen 2016 zijn er totaal 1350 (2015: 1326) boten de Turfroute opgevaren en 2857 (2015: 2758) door de sluizen. Aanzienlijk meer boten dan voorheen voeren tolvrij via Heerenveen en Mildam naar Oldeberkoop, bekend van kunstmanifestaties als Open Stal en de wekelijkse markt met streekproducten.

Inkomende boten via:
Sluis Appelscha: 506, (2015: 493)
Sluis II Tjonger: 346, ( 2015: 343)
Sluis Gorredijk: 498, (2015: 490)

Sluispassages:
Sluis Appelscha: 1000, (2015: 996)
Sluis II Tjonger: 897, (2015: 800)
Sluis Gorredijk: 960, (2015: 920)

Informatie over de Turfroute:
www.oostfriesland.info/nl/routes/vaarroutes
www.turfroute.nl

Websites
www.goudenfriesewouden.nl
www.wolveganoordwolde.nl
www.lemmerholland.nl
www.ijsselmeer.frl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl 

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

De Turfroute zorgt voor leven in de brouwerij in het anders stille Oosterwolde.

In de nieuwe waterrecreatiegids van Friesland Holland wordt veel aandacht geschonken aan de vernieuwde Turfvaarroute en daarop aansluitende fietsroutes via knooppunten die vaartoeristen verleiden tot het bezoeken van bijzondere eetgelegenheden en bezienswaardigheden op enkele kilometers van de waterkant.

In de nieuwe waterrecreatiegids van Friesland Holland wordt veel aandacht geschonken aan de vernieuwde Turfvaarroute en daarop aansluitende fietsroutes via knooppunten die vaartoeristen verleiden tot het bezoeken van bijzondere eetgelegenheden en bezienswaardigheden op enkele kilometers van de waterkant.