Fries voorgedragen als admiraal Hollandse zeilvloot

Publicatiedatum: 28 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Traditionele zeil- en motorschepen: 1,4 miljoen overnachtingen, €63,5 miljoen omzet

Ab van Hasselt vaart met de Nil Desperandum vanuit Enkhuizen. Hij meert regelmatig af in Friese havens en is zodoende een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten, uitgaansgelegenheden en attracties in Friesland. Hij presenteert zijn charterprogramma op het Holland Traditional Sailing-plein van het bureau voor toerisme Friesland Holland op Boot 2012 in Düsseldorf. Info: www.nildesperandum.nl
Ab van Hasselt vaart met de Nil Desperandum vanuit Enkhuizen. Hij meert regelmatig af in Friese havens en is zodoende een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten, uitgaansgelegenheden en attracties in Friesland. Hij presenteert zijn charterprogramma op het Holland Traditional Sailing-plein van het bureau voor toerisme Friesland Holland op Boot 2012 in Düsseldorf. Info: www.nil-desperandum.com

ENKHUIZEN (NL) – Sicko Heldoorn, oud-gedeputeerde van Fryslân en burgemeester van Assen (daarvoor van Opsterland), moet de vliegende Hollander worden van de BBZ worden. Deze belangenbehartiger van eigenaren en bemanningsleden van 500 Nederlandse klassieke passagiersschepen is een onmisbare schakel in het verkeer met de binnen- en buitenlandse overheden. Nederlandse zeilvaarders, veel Friezen en Noord-Hollanders, hebben heel West-Europa als vaargebied. Sommigen zijn zelfs actief in het Caribisch gebied. In de afgelopen jaren was er veel gedonder met de Deense en Duitse maritieme autoriteiten.

De vacature ontstaat omdat de ambtstermijn van de huidige voorzitter, Patrick Poelmann, in maart 2012 afloopt. Sicko Heldoorn was van 1992 tot 2002 gedeputeerde van Friesland, van 2002 tot 2007 burgemeester van Opsterland, en is sinds 2007 burgemeester van Assen. Daarnaast is Sicko een enthousiast zeiler en kent hij onze branche goed. Op donderdag 1 maart 2012 zal de heer Heldoorn tijdens een algemene ledenvergadering van de BBZ Sicko voorgedragen worden door het bestuur.

Lees meer Fries voorgedragen als admiraal Hollandse zeilvloot

Anderhalf miljoen voor restauratie Friese kerken en molens

Publicatiedatum: 28 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Versneld geld beschikbaar om crisis in bouw te bestrijden

De gerestaureerde Doopsgezinde Vermaning, de Julianakerk van Oudebildtzijl. Gebouwd in 1806 en in 1906 uitgebreid met de ervoor liggende pastorie (nu museum en dorpslogement) en de gedetailleerde houten toren. Het orgel is gebouwd door Bakker & Timmenga in 1896. De kerk is in 1997 aangekocht door de gemeente Het Bildt en maakt sinds 1999 deel uit van het bezoekerscentrum dat in 2009 is omgedoopt tot Aerden Plaats. Het monumentale kerkgebouw is deelnemer van de Bildtse Kerkenroute en Tsjerkepaad.
De gerestaureerde Doopsgezinde Vermaning, de Julianakerk van Oudebildtzijl. Gebouwd in 1806 en in 1906 uitgebreid met de ervoor liggende pastorie (nu museum en dorpslogement) en de gedetailleerde houten toren. Het orgel is gebouwd door Bakker & Timmenga in 1896. De kerk is in 1997 aangekocht door de gemeente Het Bildt en maakt sinds 1999 deel uit van het bezoekerscentrum dat in 2009 is omgedoopt tot Aerden Plaats. Het monumentale kerkgebouw is deelnemer van de Bildtse Kerkenroute en Tsjerkepaad.

LEEUWARDEN (NL) – Een groot aantal Friese monumenten kan een flinke opknapbeurt tegemoet zien. 122 monumenten ontvangen een subsidie van de provincie Fryslân voor restauratie en onderhoud. De provincie trekt er in totaal bijna anderhalf miljoen euro voor uit.

Eigenaren van de monumenten doen ook zelf een investering, Daarnaast ontvangen ze bijdragen van het Rijk en andere partijen. De totale raming voor de restauraties bedraagt zeven miljoen euro.

De plannen voor onderhoud en restauratie komen de komende zes jaar tot uitvoering. Het gaat vooral om kerken, 65 stuks, en molens, 40 stuks. De investering draagt bij aan het behoud van de monumenten. Bovendien is het een belangrijke stimulans voor de bouw- en restauratiesector. De sector heeft zwaar te lijden onder de economische crisis.

Stimuleringsregeling

Het geld van de provincie komt uit een speciale stimuleringsregeling voor restauratie en onderhoud van monumenten. Tussen 1 september en 7 oktober 2011 konden eigenaren van monumenten een subsidieaanvraag indienen. Maar liefst 137 eigenaren deden dat. 

Lees meer Anderhalf miljoen voor restauratie Friese kerken en molens

Fryslân Fan: Saakje Zijlstra

Publicatiedatum: 28 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

Saakje Zijlstra

Saakje Zijlstra
Saakje Zijlstra

Als zangeres-toetseniste speelt Saakje Zijlstra solo op dansavonden, recepties, bruiloften

diner-dansants, kortom daar waar een stijlvolle en onderhoudende sfeer is gewenst.

Ze brengt jazz, (neder)pop, soul, Amsterdamse en Friese liedjes ten gehore. Haar zang begeleidt ze met haar pianospel en ze laat waar nodig bas en drumritmes meelopen. Ze is als zangeres een zelfstandige ondernemer, heeft eigen vervoer en eigen geluidsapparatuur. Een optreden van een paar uur komt op 250 euro, een avondvullend programma kost 350 euro.

Info: www.saack.nl

Afsluitdijk moet een icoon van duurzaamheid en recreatie worden

Publicatiedatum: 28 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Opknapbeurt van €800 miljoen

KORNWERDERZAND (NL) – Rijk en regio gaan samenwerken om van de Afsluitdijk naast een veilige waterkering ook een waterbouwkundig visitekaartje en een icoon van duurzaamheid te maken. 

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag samen met zijn collega bestuurders van de provincie Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Wieringen en Súdwest-Fryslân de Bestuursovereenkomst Afsluitdijk getekend. Hierin wordt beschreven hoe deze samenwerking eruit gaat zien en wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn bij de uitwerking van de plannen voor de dijk.

Verouderd

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de normen en wordt opgeknapt door de dijk over de hele lengte een verstevigde toplaag met een groene uitstraling te geven. De spuisluizen en schutsluizen ondergaan een flinke renovatie. Staatssecretaris Atsma zorgt voor de 600 miljoen euro die nodig is om de dijk weer aan de normen te laten voldoen. Daarnaast heeft hij 200 miljoen euro gereserveerd om te investeren in extra spuicapaciteit. Aanvullende ambities rond de dijk voor bijvoorbeeld de recreatie, de natuur en het opwekken van energie kunnen met een bijdrage vanuit de andere overheden en de markt worden toegevoegd aan de veiligheidsfunctie van de dijk. De regio heeft daarvoor een Ambitie Agenda Afsluitdijk opgesteld: “De Afsluitdijk is een unieke ontmoeting van vier werelden; het werelderfgoed de Waddenzee, het IJsselmeer, het nieuwe land van het westen en het oude land van het noorden”, aldus burgemeester Apotheker van Súdwest Fryslân.

Recreatieve trekpleister

Enkele ideeën die de regio verder gaat uitwerken zijn blue-energy, een zonne-energiecentrale, de bouw van een duurzaamheidscentrum en plannen om van de Afsluitdijk ook een recreatieve trekpleister te maken. Atsma: ‘’Veiligheid staat voor mij voorop. Deze dijk moet zo snel mogelijk weer aan de wettelijke normen voldoen. Maar we mogen de kans niet laten liggen om méér met de dijk te doen. Samen met de regio kunnen we van de Afsluitdijk in de toekomst een icoon van duurzaamheid maken’’.

Blue energy

De eerste stap is intussen al gezet: de regio investeert samen met de markt acht miljoen euro voor een proef met een blue-energy–centrale waarmee energie wordt gehaald uit het verschil tussen zoet en zout water. In de bestuursovereenkomst is ook opgenomen dat de versterkte dijk alle mogelijkheden en ruimte biedt om de extra ambities op termijn toe te voegen. De planning van de aanvullende ambities verschilt; sommigen worden volgend jaar al gerealiseerd, anderen lopen gelijk op met de versterking van de dijk die in 2015 begint.

Rego vletjachten in verkoop- en verhuuruitvoering

Publicatiedatum: 27 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Uitbreiding Turfskip Echtenerbrug

Een Rego casco wordt door Turfskip’s eigen sleepboot naar Friesland gevaren om daar afgebouwd te worden.
Een Rego casco wordt door Turfskip’s eigen sleepboot naar Friesland gevaren om daar afgebouwd te worden.

ECHTENERBRUG (NL) – Yachtcharter Turfskip in Echtenerbrug, één van Frieslands grootste motorjachtverhuurders, gaat de vloot vergroten met schepen van de Lelystadse werf Rego.

De familie Wind gaat de Rego Standard’s 35, moderne Barkassen, naar eigen inzicht samenstellen, verkopen en verhuren. De eerste custom built Rego’s zijn al verkocht. Eén gaat in de verhuur bij het charterbedrijf dat 35 jachten heeft varen. Een Rego Standard 35 meet 10,70 bij 3,85 m, steekt 85 cm en heeft een doorvaarthoogte nodig van 2,35 m. In een basisuitvoering komt de boot op ca. €150.000,- incl. btw. Er zijn ook cabrioversies en grotere lengtes leverbaar.

Info: www.turfskip.com

www.rego-watersport.nl

De Rego Standard is een Barkas-achtig vletjacht met een open kuip.

De Rego Standard is een Barkas-achtig vletjacht met een open kuip.

De Rego Standard is een Barkas-achtig vletjacht met een open kuip.

 


Fries motorjacht over IJssel en Rijn naar Boot Düsseldorf

Publicatiedatum: 27 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Zeewaardige Sturiër op Holland Yachts & Boats Plaza

Fries motorjacht over IJssel en Rijn naar Boot Düsseldorf 

De Sturiër 600 CS
De Sturiër 600 CS

STAVOREN (NL) – Werfbaas Auke van der Werff van De Volharding in Stavoren stuurt zijn 18 meter lange Sturiër 600 CS over het IJsselmeer en de grote rivieren naar Düsseldorf. 21 Januari 2012 begint daar de grootste watersporttentoonstelling van de wereld. 

De Sturiër wordt door Messe Düsseldorf’s eigen botenlift, de Big Willy, uit de Rijn getakeld en dan per speciale dieplader naar het Holland Yachts & Boats-plein in motorjachtenhal 15 gereden. De presentatie is een initiatief van het bureau voor toerisme Friesland Holland dat ook actief is in hal 15, de vakantiebeurs. 

“De Sturiër 600 CS is de derde uit de serie waarin een grote bovensalon wordt gecombineerd met de prachtige vormgeving en zeewaardigheid die de Sturiër Yachts kenmerken,” licht Van der Werff toe.

“Het innovatieve ontwerp zorgt ervoor dat een prachtige combinatie van stuurhuis en salon en goede vaareigenschappen perfect samengaan. De lage opbouw geeft het schip stabiliteit en een sportief karakter met een chique, stoere uitstraling. Aan alles is te zien dat we hier met een zeewaardig schip te maken hebben.” Lees meer Fries motorjacht over IJssel en Rijn naar Boot Düsseldorf

Verdieping vaargeul Boontjes naar 3,80 m

Publicatiedatum: 27 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Drempel uit vaarroute Harlingen-Kornwerderzand

Verdieping vaargeul Boontjes naar 3,80 m 

De El Galante (www.elgalante.nl) ontmoet op weg naar ruim Wadwater de snelboot van rederij Doeksen.
De El Galante (www.elgalante.nl) ontmoet op weg naar ruim Wadwater de snelboot van rederij Doeksen.

KORNWERDERZAND (NL) – De provincie Fryslân en het Rijk willen de drempel in de vaarweg de Boontjes in 2012 verwijderen. De vaargeul moet gebaggerd worden tot een diepte van 3,8 m – NAP. Het vrijkomende materiaal wordt op een geschikte locatie op het Wad verspreid. Dit is afgesproken met Natuurmonumenten. De bagger wordt niet direct gebruikt voor natuurontwikkelingsprojecten. Dit wilde de provincie eerst wel.

“Ik ben blij dat we samen met betrokken organisaties concrete afspraken hebben om de Boontjes nu echt te verdiepen. Het is hiervoor de hoogste tijd. Wij willen de haven van Harlingen en de binnenvaart stimuleren. Dan moet die hobbel er gewoon uit”, zo zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

Lees meer Verdieping vaargeul Boontjes naar 3,80 m

Ottenhome verhuurder én nu ook dealer Beneteau zeiljachten

Publicatiedatum: 27 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Seizoen 2012: 31 Friese en Franse kajuitzeiljachten

Het luxe interieur van de Beneteau First 25.7
Het luxe interieur van de Beneteau First 25.7

HEEG (NL) – Ottenhome Heeg is dealer van de Beneteau First 21.7 en 25.7, officieel vanaf 1 november 2011. In de afgelopen dertig jaar heeft de First-serie van de Franse werf een speciaal plekje veroverd in de harten van zeilers die graag de opwinding van snelle en mooie boten beleven.

“De verkoop en verhuur van de sportieve First-lijn van Beneteau sluit perfect aan bij de ambities van Ottenhome Heeg om verder door te groeien naar een watersportbedrijf van formaat. De First past met haar volbloed lijnen, haar elegantie en het grote comfort aan boord bij dit streven,” zegt manager Jan IJben van Ottenhome Heeg. De Friese watersportonderneming krijgt februari 2012 twee Beneteaus First 25,7 uit Frankrijk, bestemd voor de verhuur. Eerder kocht het bedrijf al twee Beneteaus Oceanis 34, ook voor de verhuur, waarmee de Franse vloot op vier vaartuigen komt. Met de FOX’en en Sunhorse’s beschikt Ottenhome in het vaarseizoen 2012 over 31 kajuitzeiljachten.

“De First 25.7 is leverbaar vanaf € 46.529 incl btw af werf Frankrijk. Van dit model hebben wij twee gekocht voor de verhuur. De boot is het ideale kajutzeiljacht voor de sportieve watersporters die, nadat ze zijn begonnen in de polyvalk of FOX 22 door willen groeien naar een kajuitzeiljacht waarmee je comfortabeler en sneller kunt zeilen in een groter vaargebied. Door de ophaalbare kiel (minimale diepgang 0,85cm) is de First 25,7 goed bruikbaar op de Friese meren en ook groot genoeg om het Waddengebied en het IJsselmeer te kunnen ontdekken.”

Naast de 25.7 is ook de Beneteau First 21.7 leverbaar. “Een iets kleinere variant met dezelfde sportieve eigenschappen maar dan kleiner qua formaat.”

Lees meer Ottenhome verhuurder én nu ook dealer Beneteau zeiljachten

“Velen verdwalen in het overweldigende aanbod op het internet”

Publicatiedatum: 23 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Jordy de Jong D-Reizen, Beste Reisadviseur van Friesland:

Jordy de Jong (links) adviseert op basis van kennis en ervaring.
Jordy de Jong (links) adviseert op basis van kennis en ervaring.

SNEEK (NL) – Jordy de Jong (25) is 23 december 2011 voor de tweede keer op rij benoemd tot Beste Reisadviseur van Friesland. De Jong is werkzaam bij D-reizen Vakantiewinkel te Sneek en is door het vakblad Reisrevue uitgeroepen tot beste reisadviseur van de provincie.

Als provinciewinnaar heeft De Jong 13 december 2011 een zware praktijktest ondergaan.
De landelijke winnaar wordt bekend gemaakt op de vakdag van de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht, 10 januari 2012.

Klant in stemming brengen

De Jong wist de jury te overtuigen met persoonlijke tips, gebruik van beeldmateriaal, creativiteit, open en eerlijkheid en op maat gesneden dienstverlening. De offerte die hij aanleverde om in aanmerking te komen voor deze titel was dan ook volledig voorzien van veel beeldmateriaal van het reisgebied, tips, een uitgebreid klantprofiel (dat aansluit op de wensen), een gespecificeerde prijs, een terugbelafspraak naar aanleiding van een offerte en een YouTubefilmpje van het desbetreffende vakantieland om de offerteaanvrager alvast in de reisstemming te brengen.

De jury, bestaande uit prominente vertegenwoordigers uit de reiswereld, heeft op basis van deze opdracht, een kennistest en een open vragenlijst uit elke provincie een winnaar benoemd. Samen met deze elf provinciewinnaars strijdt De Jong, sinds februari 2010 werkzaam als manager Vakantiewinkel bij D-reizen in Sneek, de komende maand om de felbegeerde titel ‘Reisadviseur van het jaar 2012.’ 

Lees meer “Velen verdwalen in het overweldigende aanbod op het internet”

PvdA zet zich veel meer in voor toerisme en werkgelegenheid dan VVD

Publicatiedatum: 23 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Debat in Provinciale Staten Fryslân over Culturele Hoofdstad

De Friese VVD ziet Leeuwarden niet zitten als European Capital of Culture, maar haar achterban wel. Liberaal Albert Hendriks wil met een handtekeningenactie bewijzen dat het toeristische bedrijfleven, musea en attracties, ook de medewerkers, vierkant achter burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden en gedeputeerde Jannewietske de Vries staan. Hij heeft 500 handtekeningen nodig. Een dikke 200 waren al in één week binnen via https://www.friesnieuws.nl/2976
De Friese VVD ziet Leeuwarden niet zitten als European Capital of Culture, maar haar achterban wel. Liberaal Albert Hendriks wil met een handtekeningenactie bewijzen dat het toeristische bedrijfleven, musea en attracties, ook de medewerkers, vierkant achter burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden en gedeputeerde Jannewietske de Vries staan. Hij heeft 500 handtekeningen nodig. Een dikke 200 waren al in één week binnen via http://www.frieslandholland.nl/

LEEUWARDEN (NL) – Net geen stopsignaal voor het project Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Het scheelde 21 december 2011 maar een haar in het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Daar kwamen de leden van Provinciale Staten bijeen.

De coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP maakten acht ton vrij — in plaats van de door toerismegedeputeerde Jannewietske de Vries gewenste €2,4 miljoen — voor voortzetting van de kandidaatstellingswerkzaamheden tot maart 2012. Dan beslissen Provinciale Staten, maar ook de gemeenteraad van Leeuwarden definitief over het wel of niet verder gaan.

VVD anti toerisme

Dwarsliggers in Provinciale Staten zijn de PVV en de SP, Grien Links en nota bene de VVD. Liberaal Albert Hendriks, directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland, vindt dat zijn partij in Friesland zeer bekrompen denkt. Hij vindt de Friese VVD-politici ordinaire zeurpieten die geen meter verder kijken dan hun oranje stropdas en blauwe blazer bij windkracht 10 in vaanstand staan. Hij twitterde 22 december 2011 boos: “Aanbieding dierenwinkel Leeuwarden: aan antiFries verslaafde VVD-schijtlijsters en PVV-papegaaien. Gratis op te halen: Tweebaksmarkt 52.”

De Weststellingwerfse VVD kreeg van hem eerder al een uitbrander: “Leverancier van naaistreken aan toeristische ondernemers in Zuidoost Friesland.” Tijdens een 28 oktober 2011 in hotel Van der Valk in Wolvega gehouden bijeenkomst van horeca- en recreatieondernemers om te discussiëren over de toeristenbelasting kwam de verantwoordelijke wethouder van toerisme, de VVD’er Jack Jongebloed, niet opdagen. Eerder stak hij heimelijk wel veel tijd in het bezoeken van campings om te kijken hoeveel geld hij zou kunnen plukken van recreatiebedrijven, dit onder het mom van een informeel interessebezoek. Een moeilijk doende ambtenaar van de afdeling Financiën moest het VVD-beleid verdedigen en een raadslid van de PvdA tekst en uitleg geven over de pro’s en contra’s van de toeristentaks. Aanwezige VVD-raadsleden stonden met de mond vol tanden en waren klaarblijkelijk aangewezen op de grotere intelligente reikwijdte van de sociaal-democraten.

Lees meer PvdA zet zich veel meer in voor toerisme en werkgelegenheid dan VVD