Geen Hegemer Mar, Gaasterland of Aeckingerzand zonder ijstijden. En ook geen Elfstedentocht

Een geologische en klimatologische wandeling van 130.000 jaar door Friesland

FRIESLAND (NL) – Koud? In de koudste periode van de laatste ijstijd, zo’n 20.000 jaar geleden, vroor het in Friesland geregeld tot min 30 graden. Het land was toen ook vlak, maar kaal en onbegroeid. Harde wind joeg zand en sneeuw tot duinen. Maar het was toen niet altijd Siberisch koud. Om de ongeveer 1500 jaar was er een warmere periode. Dan werd het Friese landschap een soort steppe of toendra met hier en daar bossen en mammoeten.

De sporen van turfwinning zijn met name in het zuiden van Friesland nog heel goed zichtbaar, bijvoorbeeld in Natuurpark De Rottige Meente ten westen Wolvega. In dit Natura 2000 gebied maakte Fries Nieuws-redacteur Albert Hendriks zaterdagmorgen 28 december 2019 onderstaande foto’s bij een temperatuur van rond de min 3 graden. Als Thierry Baudet, Donald Trump en andere klimaatsceptici de foto’s van ‘zijn’ ijstijd in Zuid-Friesland zien, zullen zij zeggen: Zie je wel, de aarde warmt helemaal niet op…..

Opwarming luidde altijd een periode van kou in. Sommige wetenschappers voorspellen over 60.000 jaar een nieuwe ijstijd, berekend op basis van schommelingen die het klimaat op aarde altijd heeft gekenmerkt. Anno 2019 weten we zeker dat het ritme — zacht gezegd — behoorlijk verstoord dreigt te worden als we zo door gaan als we nu doen. De mens oefent de laatste paar honderd jaar zo’n enorme invloed uit op de atmosfeer en het ecosysteem, dat de aarde op termijn onleefbaar dreigt te worden. Misschien komt er nooit meer een ijstijd en misschien ook nooit meer een Elfstedentocht op de schaats.

Friese meren
In de laatste ijstijd kwam het polaire landijs niet verder dan Denemarken en Noord-Duitsland. In de voorlaatste ijstijd, tot 130.000 jaar geleden, was ons land echter voor de helft bedekt met ijs uit het noorden. Gletsjers schoven als bulldozers aardlagen op tot ruggen als Gaasterland en de hoogten van Koudum en Warns. Deze werden vervolgens rijkelijk bedekt met keileem, een onder hoge druk ontstaan mengsel van zand, keien en leem uit de bodem van de gletsjer.
Door de gigantische druk van honderden meters dikke ijsformaties werden in het landschap bekkens — dalen — uitgesleten. Zo’n gletsjerdal is de in elkanders verlengde liggende combinatie van de meren Hegemer Mar, Fluezen en Morre in het zuidwesten van Friesland.

Zandverstuivingen Friese Wouden
Zoals in het intro gezegd, heerste in de laatste ijstijd in Friesland, toen hier geen landijs meer lag, een ijzig koud en droog poolklimaat met veel wind. Daardoor werd een groot deel van ons land met een tot twee meter dikke laag zand bedekt. Dit zogenaamde dekzand komt onder andere aan de oppervlakte in stuifzandgebieden als het Aeckingerzand bij Appelscha (Nationaal Park Drents-Friese Wold) en het Mandefjild bij Bakkeveen.

Waddeneilanden onder water
11.800 Jaar geleden, toen de laatste ijstijd ten einde was, werd het aanzienlijk warmer en vochtiger in ons land: het begin van het Holoceen. In dit warme tijdperk bevinden we ons nog steeds. Circa 7.000 jaar geleden smolten de poolkappen vrij snel en steeg de zeespiegel in een zelfde tempo. Een groot deel van de noordelijke helft van Friesland en de eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog kwamen door de rappe stijging van de zeespiegel onder water te staan. Ook het grootste deel van de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland ging kopje onder. Bedenk dat 4.000 jaar eerder, dik 11.000 jaar terug, de Noordzee nog droog lag en door mensen werd bejaagd!

Moerassen
Langs de Friese kust, daar waar later de Middelzee bij Leeuwarden ontstond en ten zuiden van huidige Lauwersmeer, en ook meer landinwaarts in Drenthe, ontstonden door het ‘nieuwe’ subtropische klimaat grote moerassen. Door opslibbing en veenvorming in de moerassen verschoof de kustlijn weer geleidelijk west- en noordwaarts tot de omvang en vorm die Nederland nu heeft.

Veen: land en brandstof
Pas in de Middeleeuwen (450-1500 na Chr.) werden in Nederland de laagveenmoerassen ontgonnen en ontwaterd voor bewoning en begrazing door vee. In de 19de eeuw volgde het in cultuur brengen van de hoogveengebieden, zoals een deel van het Fochteloërveen bij Appelscha, nu een uniek fiets- en wandelgebied.

De lage venen van Zuid-Oost Friesland, zoals die ten oosten van Heerenveen en de Rottige Meente ten westen van Wolvega, werden vooral na 1500 massaal afgegraven voor de winning van turf. Turf is niets anders dan tot blokken gesneden gedroogd veen. Het diende eeuwenlang als brandstof voor de verwarming van huizen en voor diverse ambachtelijke activiteiten, voornamelijk in het westen van Nederland. In de Middeleeuwen werd hier en daar, onder andere bij Sneek, zelfs zout uit veen gewonnen.

Sporen
De sporen van turfwinning zijn met name in het zuiden van Friesland nog heel goed zichtbaar, bijvoorbeeld in Natuurpark De Rottige Meente ten westen Wolvega. In dit Natura 2000 gebied maakte ik zaterdagmorgen 28 december 2019, tijdens een wandeling met mijn vrouw Jana Hendriks en hond Chip, onderstaande foto’s bij een temperatuur van rond min 3 graden. Als Thierry Baudet, Donald Trump en andere klimaatsceptici de foto’s van ‘mijn’ ijstijd in Zuid-Friesland zien, zullen zij zeggen: Zie je wel, de aarde warmt helemaal niet op…..

Meer info:
www.trouw.nl (zeven klimaatmythes ontkracht door redacteur Joep Engels van dagblad Trouw)
www.elfstedenroute.nl

Vakanties met SGR-Garantie van het bureau voor toerisme van Fryslân:
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Vakantieland Friesland:
www.provinciefriesland.frl

Friese reisorganisatie biedt 15 unieke zekerheden:
https://www.frieslandfietsvakanties.com/informatie/de-reisorganisatie/

Friesland reisgidsen, magazines en routekaarten:
www.frieslandhollandwebshop.nl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

De sporen van turfwinning zijn met name in het zuiden van Friesland nog heel goed zichtbaar, bijvoorbeeld in Natuurpark De Rottige Meente ten westen Wolvega. In dit Natura 2000 gebied maakte Fries Nieuws-redacteur Albert Hendriks zaterdagmorgen 28 december 2019 onderstaande foto’s bij een temperatuur van rond de min 3 graden. Als Thierry Baudet, Donald Trump en andere klimaatsceptici de foto’s van ‘zijn’ ijstijd in Zuid-Friesland zien, zullen zij zeggen: Zie je wel, de aarde warmt helemaal niet op…..

Gaat alcoholrijk Súdwest-Fryslân het voorbeeld van alcoholarm Weststellingwerf overnemen?

Drank een maand lang in de ban in Friese recreatiegemeente

WOLVEGA (NL) – Het college van burgemeester en wethouders van de Zuid-Friese gemeente Weststellingwerf drinkt volgens een gemeentelijk persbericht van maandag 30 december 2019 een maand lang geen alcohol, thuis niet en op het werk niet. In Wolvega en omstreken zijn geen distilleerderijen en bierbrouwerijen gevestigd, dus zal het geen ernstige gevolgen hebben voor de lokale economie.

De oplossing voor ‘verslaafde’ gemeentebestuurders: het alcoholvrije bier Nuchtere Heit van De Friesche Bierbrouwerij (www.usheit.com)

In de gemeente Súdwest-Fryslân ligt het minder eenvoudig met drankenproducenten in Sneek (Weduwe Joustra berenburg), Bolsward (Sonnema berenburg, De Stiekeme Stoker jenever, likeuren en berenburg en Us Heit bieren en Frysk Hynder whisky) en Pingjum (distilleerderij Trappenburg). Bierbrouwerij Us Heit heeft wel een oplossing voor het Friese drankprobleem: Nuchtere Heit, alcoholvrij bier.

IkPas
De bestuurders in Wolvega, inclusief de gemeentesecretaris, doen mee met de landelijke campagne IkPas. Dit betekent dat zij de hele maand januari 2020 hun alcoholgebruik op pauze zetten. Zij willen samen met inwoners uit de gemeente de uitdaging aangaan om dan absoluut niet te drinken. Gezien de onlangs gelanceerde campagne ‘Stiekem trots op Weststellingwerf’ — Weststellingwervers hebben zichzelf uitgeroepen tot stille genieters — lijkt het zaak de sociale controle in het gemeentekantoor op te voeren of de stiekeme drinkers te laten blazen bij de ingang.

Voorbeeldfunctie
Burgemeester A Van de Nadort is enthousiast over de campagne IkPas. “Als gemeente stimuleren wij een gezonde leefstijl van onze inwoners. Ik hoop dat de actie van IkPas er toe leidt dat we ons bewuster zijn van de gewoonte om alcohol te drinken. En dat alcohol niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. Maar vooral ook dat we ons bewust zijn van onze voorbeeldrol voor jongeren. Geen alcohol drinken brengt veel voordelen met zich mee. Veel deelnemers van IkPas ervaren positieve lichamelijke veranderingen. Ze voelen zich fitter en scherper, slapen beter, vallen af en hebben een betere huid.”

Ambtenaren
De burgemeester roept ook collega’s en inwoners op om 30 dagen geen alcoholhoudende dranken te nuttigen. “Op het gemeentehuis zetten we zelf ook een mini campagne op voor de medewerkers. Op ludieke wijzen attenderen we hen op IkPas en stimuleren we ze om ook een maand lang niet te drinken. We hopen dat iedereen elkaar motiveert en dat de lijst met medewerkers die mee doen heel lang wordt!”

Naleving verkoop alcohol aan jeugd
Weststellingwerf scoort boven het Fries gemiddelde met terugdringen alcoholverkoop bij jongeren. IkPas is één van de manieren om alcoholgebruik onder de aandacht te brengen. De gemeente zet zich actief in om beschikbaarheid van alcohol voor jongeren terug te dringen.
De burgemeester: “Een alcoholvrije omgeving zorgt er simpelweg voor dat het alcoholgebruik onder minderjarigen daalt. Recent onderzocht Platform Nuchtere Fries of jongeren onder de 18 jaar in Friesland makkelijk aan alcohol kunnen komen. 17-jarige mysterykids testten dit op verschillende locaties zoals supermarkten, cafés, buurthuizen en sportkantines. Ook al zijn er steeds meer alcoholverstrekkers die geen alcohol aan minderjarigen geven, toch blijkt dat ze nog vrij makkelijk aan alcohol komen. In Weststellingwerf is het nalevingspercentage 60%. Dit betekent dat bij 60% van de aankooppogingen geen alcohol is verkocht. Het gemiddelde nalevingspercentage in Friesland is 37%.”

Meer info:
www.ikpas.nl
www.weststellingwerf.nl
www.facebook.com/wolvegafriesland/

Vakanties met SGR-Garantie van het bureau voor toerisme van Fryslân:
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Vakantieland Friesland:
www.provinciefriesland.frl

Friese reisorganisatie biedt 15 unieke zekerheden:
https://www.frieslandfietsvakanties.com/informatie/de-reisorganisatie/

Friesland reisgidsen, magazines en routekaarten:
www.frieslandhollandwebshop.nl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Een maand zonder drank: Van links naar rechts gemeentesecretaris Remco van Maurik en de wethouders Jack Jongebloed (VVD), Mariska Rikkers-Oosterkamp (Weststellingwerfs Belang), burgemeester André van de Nadort (PvdA), Hanneke Zonderland (CDA) en Roelof Theun Hoen (VVD).

Burgemeester André van de Nadort.

Weststellingwerf is er stiekem trots op dat zij de eerste Friese gemeente is die actief streeft naar een volkomen nuchter bestuur.

Drankenproducenten in de gemeente Súdwest-Fryslân: De Stiekeme Stoker (Bolsward), Weduwe Joustra (Sneek), Sonnema (Bolsward), De Friesche Bierbrouwerij Us Heit (Bolsward), distilleerderij Frysk Hynder (Bolsward) en distilleerderij Trappenburg in Pingjum.

Nieuw kotterjacht met hotelcabines voor Yachtcharter De Brekken in Lemmer

Jachtenbouwer Aquanaut goed op dreef met derde generatie Drifter

SNEEK (NL) – Botenbouwer Fimme Folmer, directeur van Aquanaut in Sneek, heeft succes met zijn nieuwe Drifter-lijn. Vooral de lengtemaat 11 meter doet het goed, tot ver over de landsgrens.

Fimme Folmer heeft de gang erin bij de werf van Aquanaut in Sneek. Achter hem een in aanbouw zijnde European Voyager.

De onderneming staat niet op dure shows als Boot Düsseldorf, maar is een vooraanstaande deelnemer aan Motorboot Sneek. Deze Friese in-water-show, die ieder jaar in het voor- en najaar wordt gehouden, trekt steeds meer serieuze belangstellenden, waarvan Aquanaut ook profiteert. Het grote voordeel van zo’n ‘natte show’ op eigen terrein is dat de boten in het water liggend kunnen worden bekeken en bevaren tegen minimale presentatiekosten.

Lees meer Nieuw kotterjacht met hotelcabines voor Yachtcharter De Brekken in Lemmer

Zanger Albert Hessels maakt van verbrand restaurant ‘gezelligste tent van Friesland’

Parkrestaurant De Brekken in Lemmer gaat begin maart 2020 weer open

LEMMER (NL) – De Friese zanger Albert Hessels, in grote cafés en feestzalen bekend als Alberto Morero en Alberto Starkoo, verwacht 7 maart 2020 zijn gloednieuwe restaurant te openen op watersportcentrum De Brekken in Lemmer. De eetgelegenheid met bar en zalen is nu nog een 500 vierkante meter grote bouwplaats, maar voor de komende zomer is de metamorfose voltooid, aldus de man van het levenslied. 

Albert Hessels trad jarenlang als zanger op in de Après Skihut in Rotterdam. Nu wordt restaurant De Brekken geen skihut, maar wat wel precies, dat weten we pas over drie maanden. Meer info: www.deapresskihut.nl (Rotterdam).

Restaurant De Brekken werd augustus dit jaar getroffen door een veel rookschade veroorzakende binnenbrand, die in de opslagruimte begon. Een defecte droger was de boosdoener. Marcel Ortelee, die met zijn broer Carlo de directie vormt van het 600 chalets tellende park en een vijftal jachthavens, besloot in overleg met pachter Hessels de hele zaak tot op de fundering te strippen om ruimte te maken voor een totaal nieuw restaurantconcept. Ook de kegelbaan werd verwijderd; die werd al 15 jaar niet meer gebruikt.

Lees meer Zanger Albert Hessels maakt van verbrand restaurant ‘gezelligste tent van Friesland’

Jonge gezinnen vinden platbodem machtig vakantiehuis

Heech by de Mar verkocht in 2019 weer 10% meer klassieke schepen

HEEG (NL) – Jonge gezinnen die gezamenlijk een platbodem kopen en een toenemend aantal Nederlanders dat kiest voor een traditioneel zeilvaartuig. Dat zou je niet verwachten in deze tijd van snelle zeiljachten en catamarans. Het ongelofelijke staat voor een nieuwe trend in de watersportwereld, zegt jachtmakelaar Jan Peter Jaarsma van Heech by de Mar in Heeg.

Hij weet alles van gebruikte platbodems: jachtmakelaar Jan Peter Jaarsma van Heech by de Mar. Dit Friese bedrijf geldt in Nederland als de grootste en meest veelzijdige plat- en rondbodemspecialist.

“Een gebruikte plat- of rondbodem is een heel betaalbaar vakantieschip. Het is ruim en kindvriendelijk, laag op het water, stabiel en uitermate geschikt om mee droog te vallen op het Wad. Ik denk dat de keuze voor een klassieke Hollandse boot ook heeft te maken met een zekere hang naar nostalgie en romantiek en niet te vergeten, het ideale vaargebied dichtbij huis: Friesland.”

Lees meer Jonge gezinnen vinden platbodem machtig vakantiehuis

Abdij van Dokkum wordt weer hotel: Eerst 16, op termijn 40 kamers

Top-kok Michael Roest van Ternaard naar Dokkum

DOKKUM (NL) – Chef-kok Michael Roest (50) van restaurant hotel De Waard van Ternaard gaat verder in restaurant De Waard van Dokkum in het centrum van de noordelijkste Elfstedenstad. Dat wordt een onderdeel van het gesloten hotel De Abdij van Dokkum dat in het voorjaar van 2020 weer geopend wordt.

Hotel en restaurant De Abij van Dokkum.

Roest stopt per 1 januari met zijn zaak in Ternaard. Hij heeft er ruim twaalf jaar gekookt. Hij groeide naar eigen zeggen uit tot een van de beste chefs in het Noorden en wordt hoog gewaardeerd door de bekende NRC-gastronomierecensent Joël Broekaert. “Ik was toe aan een nieuwe omgeving, aan een nieuwe uitdaging en een nieuw avontuur”.
Roest heeft ruim dertig jaar restaurantervaring, waarvan twintig jaar als chef. Hij neemt zijn maître Salvatore Apuzzo mee naar Dokkum, de stad die de laatste jaren is verrijkt met een keur aan fraaie horeca-etablissementen.

Lees meer Abdij van Dokkum wordt weer hotel: Eerst 16, op termijn 40 kamers

De Kapiteinssloep van Wajer Yachts in handen van Hettinga Jachtservice

Meest exclusieve sloep is 100% Fries product

HEEG (NL) – Hettinga Jachtservice in het Friese Heeg is eigenaar geworden van het merk, de mallen en de productie- en verkooprechten van De Kapiteinssloep. Frank (48) en Esther Hettinga (43) waren in de periode 1998-2007 al nauw betrokken bij de bouw van ‘de mooiste sloep van Nederland’, een ontwerp van de Loosdrechtse jachtenbouwer Dorus Wajer. Diens bedrijf heeft de hoofdvestiging in Heeg en concentreert zich vanuit de nevenvestiging in Loosdrecht op de mondiale verkoop van zeer exclusieve snelvarende motorboten. Ook in die dure sportboten zitten vingerafdrukken van vakman Hettinga en diens echtgenote. Koning Willem Alexander en koningin Máxima varen sinds 2014 met een Wajer Osprey 38 speedboot die toen een dikke zeven ton kostte.

Frank Hettinga. De “refitter” en bouwer is nu ook de eigenaar van de mallen en het merk De Kapiteinssloep.

De sloepen van Wajer, nu dus een product van Hettinga’s jachtwerf, zijn ook niet goedkoop. Voor de open klassiek gelijnde pleziervaartuigen van 7,20 en 8,30 meter moeten bedragen rond de €100.000,- neergeteld worden. “Maar dan heb je ook heel iets bijzonders,” verzekert Frank Hettinga, die momenteel in zijn hal aan It Swee in Heeg heel druk is met het “refitten”, het in topstaat brengen van Kapiteinssloepen. Hij mag deze winter op 40 kapitale sloepen passen, waarvan enkele met een waarde van ver over een ton door allerlei extra’s als sanitaire en culinaire voorzieningen en een verwamde stuurpositie.
De nieuwste trend is het geheel of gedeeltelijk (hybride) elektrificeren van de sloepen, waarvan er sinds 1994 bijna 300 zijn gebouwd. De Kapiteinssloep is heel Fries: casco en afbouw geschieden sinds nummer 1 door Friese bedrijven. Ook de in Heerenveen zetelende producent van polyester producten, Zaadnoordijk, levert rompen aan Hettinga en Wajer.

Lees meer De Kapiteinssloep van Wajer Yachts in handen van Hettinga Jachtservice

Gouden kerst in Home Center Wolvega

Kerst in Friesland (3)

WOLVEGA (NL) – Nederlands grootste woonboulevard, Home Center in Wolvega in het zuiden van Friesland, is in de maand december geheel in kerstsfeer gehuld. Decorateurs hebben zich van de directeuren Sikko Kapenga en zijn zus Hennie vooral op de begane grond mogen uitleven.

Home Center in Wolvega trekt met de kerst duizenden mensen uit heel Nederland.

De toegang tot de geheel rolstoelvriendelijke woonexpo van 75.000 vierkante meter is gratis, zo ook het parkeren, opladen van elektrische auto’s en het kinderdorp. In Home Center is een Friesland Holland infocenter.

Fabrieksverkoop exclusieve merken
12, 13 en 14 december 2019 organiseert Home Center in het naastgelegen Home5 de verkoop van exclusieve meubelen uit de magazijnen van topmerken als Leolux, Bert Plantagie, Label Van den Berg, Topform, Gelderland en Havee. De sterk afgeprijsde designmeubelen, vaak delen van een set en uit de collectie 2019, zijn direct leverbaar. Trendvolgende meubelfabrikanten stoten nu, aan het eind van het jaar, hun voorraden tegen lage prijzen af in Wolvega om ruimte te maken voor nieuwe series. Hendriks: “Maar kijk niet raar op dat een bank van Leolux in de aanbieding altijd nog 3.000 euro kost. De normale prijs was 6.000 euro.”

Kerst in Friesland
Organiseert u ook een kerstevent? Stuur een berichtje naar info@frieslandholland.nl. U maakt dan kans op opname op www.facebook.com/kerstinfriesland/ en toeristisch Fries Nieuws.

Lees meer Gouden kerst in Home Center Wolvega

Dickens Festijn in Lemmer aan IJsselmeer: Zaterdag 14 en zondag 15 december 2019

Kerst in Friesland (2)

Dickens Festijn in Lemmer aan IJsselmeer: Zaterdag 14 en
zondag 15 december 2019

LEMMER (NL) – De Zuid-Friese havenplaats Lemmer doet in het weekend van 14 en 15 december 2019 een grote stap terug in de tijd. Het dorp hult zich dan in de sfeer van de boeken van Charles John Huffam Dickens (1812-1870), de tijd van de industriële revolutie in Engeland. De beschrijving van sociale misstanden, de cartooneske karakters en de humor zijn kenmerkend voor zijn verhalen met een zeer eigen stijl. Dickens was tot na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) de populairste schrijver van zijn land. 

Negentiende eeuws: de waterpoort van Lemmer, de Lemster zeesluis van 1888, door Albert Hendriks van Friesland Holland Nieuwsdienst gefotografeerd op 3 januari 2010.

Zaterdag 14 december van 16.00 uur tot 21.00 uur en zondag 15 december van 14.00 uur tot 19.00 uur staat Lemmer helemaal in het teken van de verhalen van Dickens. Het centrum wordt op zaterdag 14 en zondag 15 december voor de vierde keer omgetoverd tot een sprookjesachtig 19de eeuws vissersdorp. Ruim 450 acteurs en figuranten, 750 muzikanten en 50 marktkooplui nemen bezoekers mee in de tijd van Dickens. Beide dagen worden afgesloten met een vuurwerkshow in de oude binnenhaven.

Lees meer Dickens Festijn in Lemmer aan IJsselmeer: Zaterdag 14 en zondag 15 december 2019

Nieuw lichtspektakel Orchideeën Hoeve trekt duizenden liefhebbers van kerstsfeer

Tropisch paradijs is door kleurrijke verlichting in het donker totaal anders

LUTTELGEEST (NL) – De eerste twee van de elf kaarsjesavonden in de kassen van De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest in de Noordoostpolder, zaterdag 7 en zondag 8 december 2019, waren goed voor bijna 4.000 bezoekers. Volgens Thomas Jacobus Maarssen, die met zijn broer Jeroen de derde generatie is die de oorspronkelijke kwekerij en nu grootste tropische attractie van Europa runt, trekken de kaarsjesavonden ieder jaar meer mensen uit Nederland, maar inmiddels ook uit Duitsland en België. De buitenlanders hebben er een rit van 100 tot 300 km voor over.

De Orchideeën Hoeve is met meer dan 250.000 bezoekers per jaar een nationale topattractie. Volgens de ANWB is het tropisch paradijs met kleindierentuin al jaren het leukste uitje van Flevoland, en eigenlijk ook van Friesland, gezien de ligging nabij Lemmer en de hoeveelheid bezoekers uit de provincie Fryslân, zowel inwoners als toeristen.

De drie generaties Maarssen wonen in het Friese Spanga, bij Natuurpark Rottige Meente, tussen Wolvega en Kuinre. De familie onderhoudt al vanaf 1984, toen de orchideeënkwekerij voor het grote publiek opengesteld werd, een nauwe band met Friesland. Die provincie heeft geen overdekte flora- en fauna georiënteerde attractie van het formaat Orchideeën Hoeve en al helemaal niet een die het hele jaar open is. Om die reden promoot het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, de dichtbij Wolvega en Lemmer gelegen Orchideeën Hoeve als een van dé all-weather-bezienswaardigheden van Friesland. Hotels als Van der Valk Exclusief in Wolvega maken in kerstarrangementen dankbaar gebruik van de ‘Christmas Events’ die de onderneming van de familie Maarssen ieder jaar organiseert.

Lees meer Nieuw lichtspektakel Orchideeën Hoeve trekt duizenden liefhebbers van kerstsfeer